या अप्लिकेशन ची काम करण्याची पद्धत

१)  उमेदवार आपले लॉगिन तयार करतो.  { Time Over }
 
२)  उमेदवार आपली माहिती भरतो      { Time Over }
 
३)  कार्यालय ती भरलेली माहिती बरोबर आहे याची खातर जमा करते. {In Process }
 
४)  सर्व माहिती बरोबर असल्यास, शैक्षणिक पात्रता , सामाजिक वर्ग, व  अनुभव या प्रमाणे योग्य ते गुण देऊन योग्यता यादी तयार करते, परीक्षा होते { In Process }
 

५ )  योग्यता यादी प्रमाणे उमेदवारास मुलाखती साठी बोलावले जाते. व योग्य त्या उमेदवाराची निवड होते.{ In Process }

Checking Exercise.


List :

You are not authorised to view this resource.

Form :