page 1

 

खालील उमेदवारांनी त्यांची फी भरल्याचा पुरावा दि.27.06.2018 सायंकाळी 5.00 वाजे पर्यंत पद भरती जिल्हा

अभियान व्यवस्थापन कक्ष लातूर जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा जिल्हा परिषद लातूर येथे आणून द्यावा

अन्यथा त्यांना अपात्र घोषित करण्यात येईल.

 

page 2

 

 

page 3

 

 

page 4